Dr. Costin Romeo

DOCTOR ÎN MEDICINĂ
ŞEFUL SECŢIEI ORL DIN SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL BUCUREŞTI DIN 2016

Dr. Costin Romeo este doctor în medicină (2017) și Şeful Secţiei ORL din Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central Bucureşti din 2016. Este autor/coautor ale unor cărţi medicale de specialitate, articole publicate în reviste indexate în baze de date naţionale/internaţionale, participant la multiple conferinţe/congerese naţionale şi internaţionale, cursuri de pregătire în specialitate.

Competențele sale sunt în audiologie. Laser în ORL, chirurgie endoscopică ORL.

A terminat facultatea UMF Carol Davila 1992-1998, urmând rezidenţiatul prin concurs în 1999 specialitatea ORL, iar în 2005 a devenit medic specialist ORL în Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central Bucureşti. În 2009 devine medic primar ORL și din 2008 predă ca asistent universitar UMF Carol Davila cu activitate de pregătire în specialitate a medicilor studenţi şi rezidenţi ORL, membru în comisii de examene.